האתר הינו קניון מקוון לאוהבי חיות מחמד והשימוש ו/או הקניה בו כפופים לתנאים המפורטים

בתקנון זה. אנא קרא אותו בקפידה, שכן ביצוע פעולה ואו רכישה מעידים על הסכמתך לתנאים

הכלולים בתקנון זה.

המלל באתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס באופן שווה לנשים ולגברים.

 

. 1 אתר פט אקספרט (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט אשר מנהל קטלוג וירטואלי של מוצרים לחיות מחמד (מזון , אביזרים נלווים לחינוך וטיפוח בעלי חיים). האתר מציג גם תחומי תוכן משתנים הקשורים בחיות מחמד. בנוסף, האתר מנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם. האתר הינו בבעלות עומרי כהן גדול – פט אקספרט.

 

. 2 כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: “משתתף”) מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו,וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר” משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.

 

.3 רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע“י הבנקים בישראל.

 

.4 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו בחברה ולא יועברו לשום גורם אחר. .

 

.5 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו .

 

.6 החיוב אינו מיידי אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי, ובהתאם לאספקת המוצר ללקוח.

 

.7 המחירים באתר פט אקספרט כוללים מע“מ, אלא אם צויין אחרת במפורש.

 

. 8 משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 4 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר ובתאום עם הלקוח , למעט תקלות שאינן בשליטת פט אקספרט .משלוחים חינם יבוצעו באיזורי החלוקה שהוגדרו , באיזורים אחרים יתווספו דמי משלוח לפי איזור החלוקה . למשלוחים בעלי מידות או משקל גדול מהרגיל יתווסף דמי משלוח עפ”י מחירון החנות

 

.9 במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן בהתאם לזמינות המוצר.

 

. 10פט אקספרט לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

 

. 11פט אקספרט לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

. 12פט אקספרט שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה או מבצע – הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

.13 מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת פט אקספרט ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו,

ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה,

ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים

ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי פט אקספרט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 

14 . החלפה ו/או החזרת מוצרים תאושר בצרוף חשבונית מקורית, באריזה המקורית, בתיאום מראש ובתנאי שלא חלפו 14 יום, מיום ביצוע הרכישה.

החזר / החלפת שקי מזון :

זיכוי = החזר של לפחות 80% מתכולת השק.

 

.15במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי פט אקספרט , אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

 

16 . פט אקספרט שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

התמונות להמחשה בלבד ט.ל.ח

 

  1. פט אקספרט מתחייב לא להעביר פרטי לקוחות לגורם צד ג’.